Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

 

W tak trudnym i ciężkim czasie w jakim wszyscy się znaleźliśmy, nie mogliśmy także zapomnieć o Naszych byłych podopiecznych, które spoczywają na Cmentarzu Komunalnym w Brzezinach. W ramach zajęć terapeutycznych, zostały wykonane stroiki, które zostały umieszczone na grobach zmarłych mieszkanek Domu. Tym samym pokazaliśmy po raz kolejny, że nawet po śmierci pamiętamy i pamiętać będziemy o wszystkich zmarłych mieszkankach Domu.

WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3

 

 

 

 ue1

 

 

 

             Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w postaci grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS nr: POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

          Projekt ma na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie pozwoli na ochronę życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Łączna kwota dofinansowania: 322 770,00 zł.

 

plakat

Członkowie Stowarzyszenia „Nadzieja” działającego na Rzecz Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach za pośrednictwem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Choszcznie przystąpili do Programu Społecznik. W ramach realizacji projektu pt: RAZEM PRZECIWKO COVID-19, mieszkanki Domu otrzymały maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe. p. o Kierownika Sekcji opiekuńczo-terapeutycznej Anna Włodarczyk, przeprowadziła pogadankę z podopiecznymi na temat obecnie panującej w kraju i na świecie pandemii Covid-19,wskazała zasady podstawowej higieny oraz zasady profilaktyki, w jaki sposób same mieszkanki mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii.

Wspólnie ustalono 6 podstawowych zasad:

1.Często myję ręce. Używam wody z mydłem i środka dezynfekującego na bazie alkoholu.

2.Zachowuję bezpieczną odległość od osób kaszlących i kichających.

3.Noszę maskę, gdy zachowanie odległości nie jest możliwe, lub gdy wyjeżdżam do lekarza specjalisty.

4.Nie dotykam oczu, nosa ani ust.

5.Gdy kaszlę lub kicham, zakrywam nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką.

6.Jeśli źle się czuję, zgłaszam personelowi Domu.

Akcja przekazania środków ochrony osobistej skierowana była również do mieszkańców sołectwa Brzezin. Wśród mieszkańców rozdysponowane zostały maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe.

covid zdj4covid zdj4covid zdj4covid zdj4

58eca4f037352 o medium