Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W tym dniu nasze mieszkanki wzięły udział w zawodach sportowych w Krzęcinie, Mieszkanki oglądały występy taneczne i muzyczne ,jak również brały udział w różnych konkurencjach sportowych

W tym dniu na terenie terapii zajęciowej odbył się Dzień Sportu, w którym wzięły udział mieszkanki naszego Domu. Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. W przerwie między zawodami odbyła się dyskoteka oraz grill.

XI Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku , na który pojechały, także nasze podopieczne. Były gry i zabawy. Otrzymaliśmy dyplom oraz wielkie serce z piernika. Do domu wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni.

 

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się „Scena Bez Barier” W imprezie wzięły udział dwie nasze podopieczne. Zaśpiewały dwie piosenki: „ Jeszcze się tam żagiel bieli” oraz „Rosyjskie pierniki”. Utwory zaśpiewane były przy akompaniamencie akordeonu.