Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Jak co roku w Dzień Wigilii Nasze podopieczne odwiedził św. Mikołaj, który wraz ze swoimi pomocnikami rozdał drobne paczki świąteczne. Wydarzenie to wywołało wiele radości i uśmiechów na twarzach naszych podopiecznych.

 

 

 

 

 

 

 


Dnia 22.12.2015r. o godzinie 12.30 odbyło się spotkanie wigilijne Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z pracownikami. Spotkanie odbyło się w oranżerii Domu. Po złożeniu życzeń przez Panią Dyrektor i Księdza Proboszcza, odbył się mini koncert kolęd wykonany przez zaproszony Klub Aktywnego Seniora z Chłopowa. Gościnnie razem z klubem Aktywnego Seniora zaśpiewały kolędy mieszkanki Domu. Spotkanie odbyło się w świątecznej serdecznej atmosferze.

 

 

W dniu 16.12.15r. w Oranżerii Domu odbyło się świąteczne spotkanie Dyrektora z emerytami i rencistami Domu Pomocy Społecznej. Uroczystość odbyła się przy wigilijnym stole. Podczas spotkania zostały wręczone emerytom i rencistom drobne upominki.