Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniach 08-09.03.2021r. w budynku terapii zajęciowej świętowaliśmy Dzień Kobiet! W spotkaniach uczestniczyły podopieczne uczęszczające na zajęcia terapeutyczne ze wszystkich zespołów opiekunów. Zostały one podzielone na dwie grupy ,aby mogły podczas słodkiego poczęstunku swobodnie się czuć. Słuchając swoich ulubionych piosenek podopieczne swobodnie ze sobą rozmawiając, wspominały stare dobre czasy sprzed pandemii.

Dzień Kobiet 08.03.2021 zdj1Dzień Kobiet 08.03.2021 zdj1

Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2021 roku. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 467.

koszt

 

Pobierz

życzenia DPS

ue1

 

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o powierzenie grantu
pn.,, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w wysokości 9 602,51 zł.

 

Opracowała :
Aneta Mazurczak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.