Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach w roku 2012 mając na względzie poprawę sprawności mieszkanek zapewnia fizjoterapię, masaże oraz zajęcia z terapii zajęciowej, w ramach której wykonują różnego rodzaju prace manualne. Dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa przez mieszkanki jest dogoterapia.
Mieszkanki DPS uczestniczyły w 10 imprezach zewnętrznych organizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej. Jednostka zorganizowała przy pomocy środków PFRON 5 imprez kulturalno - sportowych.
W ramach środków własnych w budżecie DPS zrealizował następujące prace remontowe:
1. wymiana dachu na budynku administracyjnym,
2. wymiana dachów na 5 budynkach gospodarczych,
3. demontaż szklarni oraz starego budynku prosektorium,
4. modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy DPS,
5. konserwacja pomieszczeń w kuchni,
6. wykonanie prac gospodarczych zmierzających do poprawienia estetyki terenu placówki.

W ramach środków pozyskanych z PFRON oraz dofinansowaniu przez Zarząd Powiatu w Choszcznie DPS w Brzezinach zrealizował:
1. zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 129 240 zł – 64 620 zł PFRON, 64 620 zł Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
2. budowę dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 392 986 zł - 195 000 PFRON, 197 986 zł Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
W chwili obecnej trwa realizacja zadania dofinansowanego przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Spraw Społecznych w kwocie 80 440 zł, polegającego na zamknięciu drzwiami przeciwpożarowymi wszystkich wejść na klatkę schodową z korytarzy oraz wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu. Termin zakończenia prac 31.12.2012 r.
Jednostka otrzymuje również wsparcie finansowe od działającego przy DPS Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania DPS w Brzezinach „NADZIEJA”. W tym roku dofinansowało imprezę pn. „Brzeziński Lato” w kwocie 4956,88 zł oraz zakup materiałów budowlanych. W chwili obecnej finansuje prace remontowe dwóch ciągów komunikacyjnych na parterze w kocie 4000 zł.

Dnia 07.12.2012 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się spotkanie Mikołajkowe. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie przyjechali wraz z nauczycielami i Mikołajem do mieszkanek naszego Domu będących uczennicami lub absolwentkami Ośrodka w Suliszewie. W tym dniu było wspólne śpiewanie kolęd a Mikołaj rozdawał prezenty. Przygotowano również słodki poczęstunek dla przybyłych gości i mały występ, w którym brały udział mieszkanki z ograniczoną sprawnością ruchową. Występ został przygotowany przez pedagoga w ramach zajęć rytmiczno – muzycznych. Spotkaniu Mikołajkowemu towarzyszyła świąteczna atmosfera pełna radości i wzruszeń.

Dnia 30.10.2012 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie zorganizował VII Spartakiadę dla Osób Niepełnosprawnych. Spartakiada odbyła się na hali sportowej Jednostki Wojskowej 4403 w Choszcznie. W spartakiadzie wzięło udział wiele ośrodków z naszego powiatu a także województwa. Nasze podopieczne wzięły udział we wszystkich zaplanowanych konkurencjach, za co zostały nagrodzone na koniec imprezy dyplomem, statuetką oraz nagrodą pocieszenia.

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w okresie od dnia 16.10.2012 r. do dnia 29.10.2012 r. przebywały na turnusie rehabilitacyjnym sfinansowanym ze środków PFRON w Choszcznie. W turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym „Perła” w Międzywodziu uczestniczyło 20 mieszkanek i 5 opiekunów. Każdego dnia podopieczne w godzinach rannych korzystały ze świeżego powietrza spacerując brzegiem morza lub zwiedzając okolicę a po południu odbywały się zabiegi rehabilitacyjne takie jak : masaże, prądy, lampy Sollux oraz ćwiczenia na materacach i rowerach. Uczestniczyły również w dwóch zabawach tanecznych oraz ognisku zorganizowanym przez Ośrodek „Perła”. W trakcie turnusu podopieczne placówki brały udział w wycieczce do Międzyzdroji gdzie zwiedzały Muzeum Figur Woskowych, Aleję Gwiazd i molo. Odwiedziły także Jezioro Turkusowe znajdujące się w okolicach Międzyzdroji. W trakcie całego turnusu dużą atrakcją dla mieszkanek był zakup pamiątek, które będą im przypominały o czasie spędzonym nad morzem. Podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wróciły bardzo zadowolone i z niecierpliwością czekają na następny turnus rehabilitacyjny.