Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W ramach zajęć terapii zajęciowej i przeprowadzanego w ramach tych zajęć treningu budżetowego, udaliśmy się z mieszkankami pobierającymi kieszonkowe na zakupy do pobliskich sklepów znajdujących się w Brzezinach. Po wielu miesiącach nieobecności w pobliskich sklepach, zostaliśmy miło i serdecznie przyjęci przez właścicieli sklepów.

WYJSCIA DO SKLEPU

W dniu 23.06.2021r. roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie obchodził 20- lecie powstania Ośrodka. Jest to zaprzyjaźniony i od wielu lat współpracujący z Naszym Domem ośrodek. Dlatego nie mogliśmy zapomnieć o Naszych przyjaciołach i postanowiliśmy niespodziewanie odwiedzić w tym wspaniałym dniu ŚDS w Drawnie. W związku z panującymi jeszcze obostrzeniami z niespodziewaną wizytą udała się tylko Pani Sylwia Leśniak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, która w swoim imieniu i całej społeczności Domu złożyła na ręce Pani Anny Kozłowskiej Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy serdeczne życzenia i wręczyła przygotowany list gratulacyjny oraz kwiaty.

20 lecie ŚDS Drawno 23.06.2021

 

 

W dniu 23.06.2021 roku w Naszym Domu przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. Próbę przeprowadzono pod czujnym okiem Państwowej Straży Pożarnej  z Choszczna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzezin i Kołek.  W ćwiczeniach i ewakuacji brały udział mieszkanki Domu oraz wszyscy pracownicy  pracujący w tym dniu. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było oswojenie się z sytuacją zagrożenia pożarowego oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru.

ewakuacja 23.06.20121 zdj3ewakuacja 23.06.20121 zdj3ewakuacja 23.06.20121 zdj3

 

zarządzenie odwołanie zakazu