Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 22.01.2016 roku odbyła się  w Naszym Domu wizyta Duszpasterska- „ Kolęda”. Jak co roku kolęda odbyła się w Zespołach opiekunów oraz w budynku administracji, w której uczestniczyli wszyscy pracownicy biura a także terapia zajęciowa.