Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 17.04.2014 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się przedświąteczne spotkanie Dyrektora Pani Teresy Mądzielewskiej z emerytami i rencistami naszego Domu. W przyjaznej atmosferze przy pięknie udekorowanych stołach wspominano historię naszego Domu. Tego dnia na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnego żurku oraz babki wielkanocnej dzięki, którym poczuliśmy atmosferę nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach od dnia 14.04.2014 r. do dnia 16.04.2014 r. odbywały się Nauki Rekolekcyjne, które głosił zaproszony do parafii przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Okrzyńskiego ksiądz Zbigniew Ciszkowski. Mieszkanki naszego Domu bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w naukach rekolekcyjnych, na których panowała aura ogromnego skupienia. W dniu 16.04.2014 roku Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą Świętą. Podczas Mszy Świętej Pani Dyrektor i mieszkanki wręczyły księdzu Zbigniewowi serdeczne podziękowanie i drobny upominek wykonany przez Terapię Zajęciową DPS w Brzezinach.

Dnia 06.04.2014 r. w Pierwszą niedzielę miesiąca zwaną Niedzielą Odwiedzinową odbyło się na terenie naszego Domu spotkanie Dyrektora oraz koordynatorów z Rodzinami mieszkanek. Podczas słodkiego poczęstunku w serdecznej atmosferze Pani Dyrektor omówiła bieżące sprawy dotyczące jednostki , a także zakończenie procedur związanych z nową inwestycją jaką będzie budowa wentylacji w budynku głównym (Pałacu). Zadanie finansowane jest w 50% przez Zarząd Powiatu w Choszcznie oraz Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Podczas spotkania Rodziny wyraziły swe podziękowania za profesjonalną pracę z mieszkankami skierowane do Dyrektora i pracowników Domu. Natomiast Rada Rodziców działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wraz z zebranymi Rodzinami jednogłośnie wyraziła uznanie dla dotychczasowej opieki świadczonej przez personel a także pełne zaufanie do dalszych działań względem podopiecznych Domu. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, które zostały wyróżnione za udział w konkursie plastycznym pt. „Czyste rzeki – czysty świat” otrzymały od Prezesa LOT Wokół Drawy Pana Andrzeja Górskiego 2 karnety wstępu na pływalnię „Wodny Raj” w Choszcznie. Podopieczne pod okiem fizjoterapeuty naszego Domu chętnie korzystają z atrakcji oferowanych przez choszczeński basen. Mogą poćwiczyć w wodzie, zrelaksować się w jacuzzi a te odważniejsze zjechać na zjeżdżalni. Wyjazdy te podnoszą jakość świadczonych usług skierowanych do pensjonariuszy Domu.