Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 22.12.2015r. o godzinie 12.30 odbyło się spotkanie wigilijne Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z pracownikami. Spotkanie odbyło się w oranżerii Domu. Po złożeniu życzeń przez Panią Dyrektor i Księdza Proboszcza, odbył się mini koncert kolęd wykonany przez zaproszony Klub Aktywnego Seniora z Chłopowa. Gościnnie razem z klubem Aktywnego Seniora zaśpiewały kolędy mieszkanki Domu. Spotkanie odbyło się w świątecznej serdecznej atmosferze.

 

 

W dniu 16.12.15r. w Oranżerii Domu odbyło się świąteczne spotkanie Dyrektora z emerytami i rencistami Domu Pomocy Społecznej. Uroczystość odbyła się przy wigilijnym stole. Podczas spotkania zostały wręczone emerytom i rencistom drobne upominki.

Dnia 06.12.2015r. w pierwszą niedzielę miesiąca odbyło się na terenie naszego Domu spotkanie Dyrektora z rodzinami Naszych mieszkanek. Podczas słodkiego poczęstunku w serdecznej atmosferze Pani Dyrektor omówiła bieżące sprawy dotyczące jednostki. Podczas spotkania Rodziny wyraziły swe podziękowania za profesjonalną pracę z mieszkankami skierowane do Dyrektora i pracowników Domu. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Dnia 20.11.2015 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach przy wspólnym poczęstunku w przyjaznej i uroczystej atmosferze obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Pan Starosta Adam Andriaszkiewicz oraz Pani Dyrektor Domu Teresa Mądzielewska złożyli pracownikom życzenia i podziękowania za ciężką pracę na rzecz osób potrzebujących.