Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniu 25.11.2014 roku mieszkanki Domu Pomocy Społecznej zostały zaproszone na zabawę Andrzejkową przez zaprzyjaźniony DPS w Piłce. W imprezie udział wzięło 25 podopiecznych wraz z 4 opiekunami. Wszyscy bardzo dobrze się bawili przy akompaniamencie zaproszonego zespołu. W przerwie był czas na słodki poczęstunek, napoje oraz ciepły obiad. Na koniec zabawy wszystkie podopieczne otrzymały upominek w postaci filiżanki z której bardzo się ucieszyły. Szczęśliwe i bardzo zadowolone wróciły do Domu.

W dniu 21.11.2014 roku Oranżerii Domu odbyło się spotkanie Pani Dyrektor z pracownikami z okazji Dnia Pracownika Pomocy Społecznej, na którym to Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom życzenia z okazji przypadającego w tym dniu święta.

W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach dobiegła końca realizacja zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku głównym DPS w Brzezinach”. Razem z tą inwestycją w placówce została przeprowadzona modernizacja sytemu sygnalizacji alarmu pożarowego z montażem dodatkowych hydrantów p.poż. Koszt realizacji zadania wynosi 527.000 zł z czego 240.000 zł stanowią środki finansowe od Wojewody Zachodniopomorskiego a 287.000 zł z budżetu powiatu choszczeńskiego. Dobiegła końca także kolejna inwestycja powiatu choszczeńskiego oraz gminy Drawno mowa tutaj o oddanym wczoraj do użytku chodniku z kostki brukowej o długości 208 mb na odcinku od przystanku autobusowego do ośrodka DPS w ciągu drogi powiatowej nr 2226Z w Brzezinach. Łączny koszt robót wyniósł 56 703 zł. Wkład własny powiatu to 42 527 zł, a gminy Drawno – 14 175 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „DARJAN” D. Siedlikowski, Siedlikowski z Choszczna.