Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

POSTĘPY JUŻ WIDAĆ, ALE DO KOŃCA INWESTYCJI DALEKO.......................

 

W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się spotkanie z okazji 35-lecia pracy zawodowej Pani Teresy Mądzielewskiej Dyrektora Domu. Z tej okazji Starosta Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz w towarzystwie Wicestarosty Pani Wioletty Kaszak przybyli do jednostki wręczając jubilatce kwiaty i pamiątkowy dyplom wraz z życzeniami. W gabinecie Dyrektora jednostki odbyło się również spotkanie z okazji 20 –lecia pracy zawodowej Kapelana Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach Księdza Krzysztofa Okrzyńskiego. Na ręce Proboszcza Pani Dyrektor Domu Teresa Mądzielewska złożyła życzenia i podziękowania za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, wręczając dyplom oraz kwiaty.

 

W dniu 01.09.2014r podopieczne Naszego domu uczęszczające Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie udały się wraz z pracownikiem socjalnym oraz Panią Dyrektor Teresą Mądzielewską na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. W sali Koła Gospodyń Wiejskich w Suliszewie nastąpił uroczysty apel. Po apelu podopieczne udały się do domu i zgodnie z decyzją Pana Starosty będą miały dodatkowe dni wolne, a zajęcia dydaktyczno –wychowawcze rozpoczną się w dniu 15 września o godzinie 8.00.

W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku głównym DPS w Brzezinach”. Razem z realizacją tej inwestycji w placówce przeprowadzono modernizację sytemu sygnalizacji alarmu pożarowego. Koszt realizacji zadania wynosi 527.000 zł z czego 240.000 zł stanowią środki finansowe od Wojewody Zachodniopomorskiego a 287.000 zł z budżetu powiatu choszczeńskiego. Umowa zawarta na czas od 27.06.2014 do 24.09.2014r. ,postęp prac znikomy a termin wykonania prac tuż tuż.....