Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 16.07.2014 roku 25 naszych podopiecznych pojechało na Piknik nad jezioro „Czarne” znajdujące się w okolicach Wygonu. Po przyjeździe podopieczne pomogły rozłożyć na plaży koce na których leżały i się opalały. W czasie pobytu podopieczne brały udział w grach i zabawach zorganizowanych przez terapię. Siedząc na kładce można było moczyć nogi w wodzie oraz skorzystać z kąpieli, a także nauczyć się pływać pod czujnym okiem pani opiekunki. W czasie pobytu można było skosztować pieczonej kiełbaski, kaszanki oraz karkówki. Przy skocznej muzyce korzystaliśmy z upalnego słońca delektując się kawą i słodkościami. Wieczorem wróciliśmy do domu pięknie opaleni i w dobrych humorach , czekając na następny taki udany piknik.

 

  W dniu 07.07.2014r. nasze podopieczne A.Żołna, D.Rezler, R.Woźniak, M.Motylewska, E.Wróblewska wraz z terapeutami    udały się do lasu na tegoroczny zbiór jagód, które znajdowały się  w okolicy Wygonu a dokładnie koło jeziora „Czarne”. Efektem zbierania jagód było zrobienie musu jagodowego. Mieszkanki wróciły z brudnymi, ale z uśmiechniętymi buziami.

 

W dniu 04.07.2014r. zespół „ Brzezinki” składający się z pracowników i podopiecznych Domu wystąpił w VII Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej. Przegląd odbył się w Domu Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera w Szczecinie. W przeglądzie wzięło udział wiele zaproszonych DPS-ów nie tylko z woj. zachodniopomorskiego. W czasie konkursu odbywały się tańce i zabawy w których Nasze podopieczne brały chętnie udział, integrując się z innymi uczestnikami przeglądu. Każdy z ośrodków zaśpiewał szanty, za co został nagrodzony pamiątkowym Dyplomem oraz paczką. Do domu zespół wrócił zmęczony, ale bardzo zadowolony.

 

 

Brzeziny to wieś sołecka w gminie Drawno gdzie w 1764 roku na polecenie rodziny von Wedel został zbudowany pałac na surowym korzeniu na planie wydłużonego i nieregularnego prostokąta, o typowej późnobarokowej formie architektonicznej. W 1958 roku zostaje wpisany do rejestru zabytków pod pozycją 302. Przez lata zmieniali się właściciele. W pałacu miał swoją siedzibę Urząd Pracy, po drugiej wojnie światowej stacjonowało wojsko radzieckie a następnie polskie. Obiekt został zdewastowany w 25 %. W roku 1960 pałac przejmuje Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie. Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie obiekt zostaje przeznaczony na Zakład Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych głęboko upośledzonych. W 1964 roku jest gotowy na przyjęcie pierwszych. W 1991 roku rozpoczyna swoją działalność terapia zajęciowa, która ma na celu aktywizowanie mieszkanek oraz doskonalenie ich zdolności artystycznych i manualnych. W tym okresie w Domu przebywało już 126 mieszkanek.Przy Domu prowadzone było gospodarstwo pomocnicze, które prowadziło uprawę roślin, warzyw, owoców oraz hodowlę zwierząt gospodarskich. Zostało zlikwidowane w 2002 roku. Na przełomie 2003 i 2004 roku został przygotowany Program Naprawczy określający etapy i zadania przystosowania Domu do obowiązujących standardów dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą inwestycją w 2003 roku była przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową. W roku 2004 dokonano wymiany w budynku głównym i gospodarczym całej instalacji centralnego ogrzewania. Zostaje uchwalony przez Zarząd Powiatu w Choszcznie Regulamin Organizacyjny jednostki na podstawie, którego utworzono dwa działy. Mając na uwadze dostosowanie jednostki do obowiązujących standardów 2005 rok obfitował w szereg inwestycji. W pałacu głównym zostały wymienione wszystkie okna wraz z przebudową mansard. Przeprowadzono kapitalny remont łazienek dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowano system przeciwpożarowy i system przyzywowy, dokonano likwidacji barier architektonicznych wejścia głównego, holu jak również zmodernizowano pomieszczenia kuchenne. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekunów rozpoczęli naukę w celu uzyskania wykształcenia średniego. W 2006 roku zostały przebudowane i podzielone wszystkie pokoje mieszkalne zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu. W 2007 roku wykonano remont elewacji budynku głównego oraz tarasu widokowego. W ramach kontraktu wojewódzkiego zrealizowano prace adaptacyjne w budynku po byłej pralni.. Przez te wszystkie lata jednostka była systematycznie wyposażana w materiały i sprzęt do sprawnego funkcjonowania oraz świadczenia usług opiekuńczych. Rok 2007 był rokiem przełomowym. Zostały uzyskane standardy i otrzymano od Wojewody Zachodniopomorskiego pozwolenie na bezterminowe prowadzenie Domu. W 2009 roku przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych w pałacu, został zakupiony niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Następnie w roku 2010 systematycznie wykonywano prace remontowe pomieszczeń Domu, terapii zajęciowej, kuchni, położono chodnik przed budynkiem administracyjnym. Ważnym wydarzeniem roku 2011 był remont wieży i dachu pałacu z blachodachówki na dachówkę karpiówkę. Systematycznie likwidowano bariery architektoniczne. Po 48 latach działalności Domu w 2012 roku został zamontowany dźwig osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, jak również zainstalowany zostaje system oddymiający. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe, lampy awaryjne we wszystkich pomieszczeniach pałacu. W celu poprawy i komfortu przewozu mieszkanek jednostka otrzymała samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2013 roku wymieniono balustrady na klatce głównej pałacu zgodnie z wymogami BHP, dokonano konserwacji schodów znajdujących się na piętrach budynku, montażu poręczy przyściennych i listew progowych, wymiany dachów na budynkach garażowych i gospodarczych oraz wyremontowano pomieszczenia magazynowe. Udostępniono nowe pomieszczenia do prowadzenia terapii zajęciowej, utworzono nowe miejsce kultu, salę rehabilitacyjną wygospodarowano pomieszczenie na salę widowiskową oraz podniesiono warunki pracy pracownikom zgodnie z wymogami BHP. Nakłady poniesione na doprowadzenie jednostki do osiągnięcia standardów do chwili obecnej to kwota 4 005 547,45 złotych (cztery miliony pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 45 groszy). Środki finansowe na wymienione inwestycje pochodziły od Wojewody Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W chwili obecnej rozpoczynamy budowę wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz z modernizację systemu przeciwpożarowego przy udziale środków Wojewody Zachodniopomorskiego i Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

Przez okres 50 lat funkcję dyrektorów pełnili:

1. Pan Czesław Rokicki od 01.08.1964 do 31.08.1972 r.

2. Pan Tadeusz Osiadacz od 01.09.1972 r. do 31.01.1994 r.,

3. Pan Jarosław Osiadacz od 01.02.1994 r. do 31.05.2002 r.,

4. Pan Janusz Pierożek od 01.06.2002 r. do 23.10.2003 r.,

5. Pan Michał Nieroda od 07.11.2003 r. do 10.07.2009 r

6. Od 11.07.2009 r. funkcje Dyrektora pełni Pani Teresa Mądzielewska.

 

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach 25.06.2014 r. obchodził 50-lecie utworzenia Domu jak również XII Brzezińskie Lato 2014. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Pan Wicewojewoda Ryszard Mićko, Starosta Choszczeński Pan Dr. Bogdan Wojciech Brzustowicz, Wicestarosta Choszczeński Pani Wioletta Kaszak, Pani Elżbieta Rybka Markiewicz Skarbnik Powiatu Coszczeńskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie Pani Agnieszka Lisicka, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pani Krystyna Wiśniewska Bugaj, Wiceprzedoniczący Rady Powiatu Pan Roman Lubiniecki, Członek Zarządu Powiatu w Choszcznie Pani Barbara Zaniewska, Członek Zarządu Powiatu W Choszcznie Pan Jan Kuźmiński, Radny Powiatu W Choszcznie Pan Andrzej Konopelski, Radny Powiatu w Choszcznie Pan Stanisław Dycha, Radna Powiatu w Choszcznie Pani Małgorzata Buchajczyk, Burmistrz Choszczna Pan Robert Adamczyk, Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski, Sekretarz Gminy Drawno Pani Mariola Kowalewska, Przewodniczący Rady Miejskiej W Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz, Radny Gminy Drawno Pan Kazimierz Garbiak, Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Oraz Radna Gminy Drawno Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, Proboszcz Parafi W Brzezinach Ksiądz Krzysztof Okrzyński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji W Choszcznie Pan Dariusz Ufnowski, Kierownik Posterunku Policji W Drawnie Pan Jarosław Michalak, Dzielnicowy Posterunku Policji W Drawnie Pan Janusz Szymkowiak, Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie Pan Marek Popławski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Choszcznie Pan Waldemar Rączkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 W Choszcznie Pani Barbara Ciecierska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Suliszewie Pani Anna Kozak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku Pani Agnieszka Korzeniewska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Pani Maria Jędrzejczyk, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie Pan Grzegorz Zieliński, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie Pani Joanna Czechowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wGryficach Pani Marzena Pelc Dyrektor Domu Pomocy Społecznej - Dom Kombatanta w Szczecinie Pani Aneta KalityńskaDyrektor Domu Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta I Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera Szczecin Pani Katarzyna Kałucka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie Pani Lucyna Skałecka –Włodarczyk, Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Pani Małgorzata Kozłowska Choszczeński Dom Kultury Pani Małgorzata Potapska Dyrektor Domu Kultury Drawnie Pani Anna Hińcza –Gnysińska, Dyrektor Domu Kultury w Bierzwniku Pani Barbara Ignaczak, Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie Pan Tadeusz Drabik, Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej W Rzecku Pan Kazimierz Czapiewski, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Woków Drawy Pan Andrzej Górski, Przewodnicząca Rady Rodziców Przy Dps Pani Hanna Gruszczyńska Sołtys Kołek Pan Krzysztof Gromadzki Sołtys Brzezin Pani Marianna Hofman oraz pierwsi zatrudnieni pracownicy: Pani Janina Urbaniak, Pani Wanda Kurzawa, Pani Kazimiera Kolasa, Pani Tomczyk Halina, Pan Zygfryd Górski, Pan Edward Prostak. W uznaniu zasług Starosta Choszczeński dr Bogdan Wojciech Brzustowicz wręczył medale pamiątkowe „Zasłużony dla Powiatu Choszczeńskiego” dla Pani Teresy Mądzielewskiej Dyrektora DPS oraz Pani Wiesławie Szrankowskiej pracownikowi socjalnemu. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach przyznał medale pamiątkowe „Zasłużony dla Domu”, które wręczył Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko oraz Starosta Choszczeński dr Bogdan Wojciech Brzustowicz dla: Pani Magdaleny Cieślak, Pani Magdaleny Połomskiej-Gromadzkiej, Pani Anny Włodarczyk, Pani Marioli Jędrasik, Pani Marzeny Maucha, Pani Haliny Komisarczyk, Pani Grażyny Wiączek, Panu Bogdanowi Żak, Księdzu Krzysztofowi Okrzyńskiemu, Pani Hanny Gruszczyńskiej Przewodniczącej Rady Rodziców. Dyrektor Domu wyróżnił dyplomem za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych pracowników: Panią Monikę Paprota, Panią Katarzynę Gruchała, Pana Jarosława Szrankowskiego, Panią Jolantę Czyrkun, Panią Karolinę Szrankowską, Panią Ewę Kochanek, Panią Urszulę Grabię, Panią Elżbietę Łukjańczyk, Panią Irenę Garbiak, Panią Krystynę Szymańską, Panią Krystynę Nawrocką, Panią Agnieszkę Jaruga, Panią Agatę Borowską, Panią Elżbietę Kotowicz, Pana Romana Solak.Oprócz wymienionych gości udział w imprezie brały zaprzyjaźnione: Środowiskowe Domy Samopomocy w Drawnie, Krzęcinie, Reczu , Domy Pomocy Społecznej w Gryficach, Piłce, Nowogardzie, Jarominie, Dobiegniewie oraz przedstawiciele Domu Kombatanta przy ul. Krucza w Szczecinie oraz Domu Kombatanta Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera w Szczecinie. Swoją obecnością zaszczycili nas bardzo licznie rodzice i krewni naszych mieszkanek, jak również darczyńcy. W bogatym programie artystycznym wystąpili: Zespół „ Silver”, który prowadził całą imprezę, zespół „ Pędzące wózki” z DPS Brzeziny, zespół „Brzezinki”, zespół „Radęcinianki”, tancerze Sefora i Terpsychora z Choszczna, Roberto Magik, Agencja Artystyczna –Teatr Kubika ze Szczecina, Zespół Teatralno-taneczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie, Pani Jolanta Szarek –Rój ze swoimi pieskami z grupy Czeko-Laki-Team. Nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionej grupy harleyowców pod przewodnictwem Pana Marka Ostrowskiego. Dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników była mocno oblegana wata cukrowa oraz popcorn oraz pajda chleba ze smalcem. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć paradę motocykli , także przejechać się na tych wspaniałych maszynach. Wojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko oraz Starosta Choszczeński dr Bogdan Wojciech Brzustowicz złożyli na ręce Dyrektora Jednostki Teresy Mądzielewskiej podziękowania dla wszystkich pracowników za wzorowe funkcjonowanie jednostki.