Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 24.12.2014 r. do Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach po raz kolejny zawitał Mikołaj , który rozdał naszym mieszkankom paczki świąteczne. Wydarzenie to wywołało wiele radości i uśmiechów na twarzach naszych podopiecznych.

 

Dnia 22.12.2014r. o godzinie 13.15 odbyło się spotkanie wigilijne Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z pracownikami. Spotkanie odbyło się w oranżerii Domu. Po złożeniu życzeń przez Panią Dyrektor i księdza proboszcza, zostały odczytane przez Kierownika sekcji i Panią kadrową życzenia, które otrzymał Dom od innych instytucji i rodzin naszych mieszkanek. W czasie spotkania wszyscy mogli skosztować potraw wigilijnych, ciasta przygotowanych przez pracowników kuchni Naszego Domu.

W dniu 11.12.14r. w Oranżerii Domu odbyło się świąteczne spotkanie Dyrektora z emerytami i rencistami Domu Pomocy Społecznej. Na spotkanie przybyło 16 byłych pracowników. W spotkaniu uczestniczyli także Koordynatorzy zespołów jak również pracownicy administracji. Uroczystość odbyła się przy wigilijnym stole. Podczas spotkania zostały wręczone emerytom i rencistom drobne upominki.

W dniu 25.11.2014 roku mieszkanki Domu Pomocy Społecznej zostały zaproszone na zabawę Andrzejkową przez zaprzyjaźniony DPS w Piłce. W imprezie udział wzięło 25 podopiecznych wraz z 4 opiekunami. Wszyscy bardzo dobrze się bawili przy akompaniamencie zaproszonego zespołu. W przerwie był czas na słodki poczęstunek, napoje oraz ciepły obiad. Na koniec zabawy wszystkie podopieczne otrzymały upominek w postaci filiżanki z której bardzo się ucieszyły. Szczęśliwe i bardzo zadowolone wróciły do Domu.