Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 29.04.2014r. do Naszego Domu przybył Magik wraz ze swoją uroczą asystentką. Pokaz magiczny odbył się na holu głównym Naszego Domu, w którym wzięło udział 60 mieszkanek. Magik który czarował nas nie tylko swoim wyglądem, ale również sztuczkami. I tak oto mogliśmy obejrzeć pojawiające się w kapeluszu króliki i gołębie, znikające przedmioty, kostki zmieniające kolory. Było to niesamowite przedstawienie, do którego dołączyły wybrane mieszkanki gdzie prezentowały swoje magiczne umiejętności. Po zakończonym występie Magik wraz z asystentką zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz uśmiechem naszych mieszkanek.

Dnia 17.04.2014 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się przedświąteczne spotkanie Dyrektora Pani Teresy Mądzielewskiej z emerytami i rencistami naszego Domu. W przyjaznej atmosferze przy pięknie udekorowanych stołach wspominano historię naszego Domu. Tego dnia na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnego żurku oraz babki wielkanocnej dzięki, którym poczuliśmy atmosferę nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach od dnia 14.04.2014 r. do dnia 16.04.2014 r. odbywały się Nauki Rekolekcyjne, które głosił zaproszony do parafii przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Okrzyńskiego ksiądz Zbigniew Ciszkowski. Mieszkanki naszego Domu bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w naukach rekolekcyjnych, na których panowała aura ogromnego skupienia. W dniu 16.04.2014 roku Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą Świętą. Podczas Mszy Świętej Pani Dyrektor i mieszkanki wręczyły księdzu Zbigniewowi serdeczne podziękowanie i drobny upominek wykonany przez Terapię Zajęciową DPS w Brzezinach.

Dnia 06.04.2014 r. w Pierwszą niedzielę miesiąca zwaną Niedzielą Odwiedzinową odbyło się na terenie naszego Domu spotkanie Dyrektora oraz koordynatorów z Rodzinami mieszkanek. Podczas słodkiego poczęstunku w serdecznej atmosferze Pani Dyrektor omówiła bieżące sprawy dotyczące jednostki , a także zakończenie procedur związanych z nową inwestycją jaką będzie budowa wentylacji w budynku głównym (Pałacu). Zadanie finansowane jest w 50% przez Zarząd Powiatu w Choszcznie oraz Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Podczas spotkania Rodziny wyraziły swe podziękowania za profesjonalną pracę z mieszkankami skierowane do Dyrektora i pracowników Domu. Natomiast Rada Rodziców działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wraz z zebranymi Rodzinami jednogłośnie wyraziła uznanie dla dotychczasowej opieki świadczonej przez personel a także pełne zaufanie do dalszych działań względem podopiecznych Domu. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.