Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach dnia 25.07.2013r odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu. Dyrektor Jednostki przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Domu oraz wykonanych prac remontowo- budowlanych.

W dniu 19.07.2013r. nasze podopieczne wraz z opiekunami udały się do lasu na tegoroczny zbiór jagód. Efektem zbierania jagód były maślane bułeczki i pierogi. Mieszkanki wróciły z brudnymi, ale z uśmiechniętymi buziami.

Dnia 11.07.2013r. na holu głównym Naszego Domu odbył się spektakl ekologiczny pt. „ Eko-Ciocia” w którym udział wzięło 75 mieszkanek domu. Spektakl poświęcony był ochronie środowiska oraz segregacji odpadów.W przedstawieniu wykorzystano motywy i postaci z mitologii starożytnej Grecji. Nasze mieszkanki brały aktywny udział w przedstawieniu, segregowały śmieci a także sprawdzały swoją wiedzę na temat środowiska.

 


 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dla mieszkanek uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych odbyło się w dniu 26.06.2013r w sali konferencyjnej Domu. Zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach na ręce koordynatora zespołu wręczyła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie Pani Anna Kozak. Nie zapomniano także o podziękowaniu dla Pani Dyrektor DPS w Brzezinach Teresy Mądzielewskiej za owocną i udaną współpracę między placówkami. Natomiast w dniu 28.06.2013 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Suliszewie odbyło się zakończenie roku dla mieszkanki Domu , która ukończyła gimnazjum.