Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniu 06.01.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się spotkanie Noworoczne Dyrektora i pracowników DPS z rodzicami i opiekunami mieszkańców podsumowujące ubiegły rok. Spotkanie uświetniły występy mieszkanek. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Hanna Gruszczyńska podziękowała Pani Dyrektor i pracownikom za pracę na rzecz ich dzieci, opiekuńczość i serdeczność.

18 grudnia w Domu pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się po raz kolejny spotkanie wigilijne Dyrektora z emerytami i rencistami tutejszego Domu.

W dniu 14.12.2012r. podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach uczestniczyły w Spotkaniu Wigilijnym, które odbyło się w nowo wyremontowanej sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Zaproszenie dla Naszych podopiecznych wystosował Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie. Po wspólnym posiłku nadszedł czas kolędowania: w kolędach zaprezentowali się podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie, Nasze mieszkanki przedstawiły Jasełka a pastorałki -Panie z sekcji artystycznej Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uroczystościach każda z mieszkanek otrzymała świąteczną paczkę.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach w roku 2012 mając na względzie poprawę sprawności mieszkanek zapewnia fizjoterapię, masaże oraz zajęcia z terapii zajęciowej, w ramach której wykonują różnego rodzaju prace manualne. Dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa przez mieszkanki jest dogoterapia.
Mieszkanki DPS uczestniczyły w 10 imprezach zewnętrznych organizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej. Jednostka zorganizowała przy pomocy środków PFRON 5 imprez kulturalno - sportowych.
W ramach środków własnych w budżecie DPS zrealizował następujące prace remontowe:
1. wymiana dachu na budynku administracyjnym,
2. wymiana dachów na 5 budynkach gospodarczych,
3. demontaż szklarni oraz starego budynku prosektorium,
4. modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy DPS,
5. konserwacja pomieszczeń w kuchni,
6. wykonanie prac gospodarczych zmierzających do poprawienia estetyki terenu placówki.

W ramach środków pozyskanych z PFRON oraz dofinansowaniu przez Zarząd Powiatu w Choszcznie DPS w Brzezinach zrealizował:
1. zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 129 240 zł – 64 620 zł PFRON, 64 620 zł Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
2. budowę dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 392 986 zł - 195 000 PFRON, 197 986 zł Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
W chwili obecnej trwa realizacja zadania dofinansowanego przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Spraw Społecznych w kwocie 80 440 zł, polegającego na zamknięciu drzwiami przeciwpożarowymi wszystkich wejść na klatkę schodową z korytarzy oraz wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu. Termin zakończenia prac 31.12.2012 r.
Jednostka otrzymuje również wsparcie finansowe od działającego przy DPS Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania DPS w Brzezinach „NADZIEJA”. W tym roku dofinansowało imprezę pn. „Brzeziński Lato” w kwocie 4956,88 zł oraz zakup materiałów budowlanych. W chwili obecnej finansuje prace remontowe dwóch ciągów komunikacyjnych na parterze w kocie 4000 zł.