Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniu 06.04.2017r Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach otrzymał nowy samochód Volkswagen Caravelle zakupiony przez Powiat Choszczeński z dofinansowaniem przez PFRON w ramach obszaru D- likwidacji barier architektonicznych. Uroczystego odbioru poprzez przecięcie wstęgi dokonała Wicestarosta Pani Wioletta Kaszak, Dyrektor PCPR Pani Maria Jędrzejczyk oraz Dyrektor Jednostki Pani Teresa Mądzielewska. Samochód został poświęcony przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Okrzyńskiego. Radości Naszych mieszkańców nie było końca.

Nadleśnictwo Drawno wsparło zaproponowaną inicjatywę nasadzenia drzew poprzez przekazanie dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach sadzonki brzozy i jarzębiny. Dnia 06.04.2017r przy udziale zaproszonych gości Wicestarosty Pani Wiolety Kaszak, Dyrektor PCPR Pani Marii Jędrzejczyk oraz Leśniczy  z Drawna Pani Ilona Herba dokonano pierwszych nasadzeń brzozy i jarzębiny. Mieszkańcy DPS sadzili drzewa pod czujnym okiem Pani Leśniczy.  Na terenie Jednostki posadzono 35 drzew.

 

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach od dnia 04.04.2017 r. do dnia 05.04.2017 r. odbywały się Nauki Rekolekcyjne, które głosił zaproszony do parafii przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Okrzyńskiego Ksiądz Jacek Szunejko. Mieszkanki naszego Domu bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w naukach rekolekcyjnych, na których panowała aura ogromnego skupienia. Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą Świętą. Podczas Mszy Świętej mieszkanki wręczyły księdzu Jackowi serdeczne podziękowanie i drobny upominek wykonany przez Terapię Zajęciową DPS w Brzezinach.

W ramach zajęć terapeutycznych Terapia Zajęciowa wykonała Palmę Wielkanocną, która została przekazana do  Kaplicy.