KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA
PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

(mieszkańcy i kontrahenci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy naszych mieszkańców, naszych dostawców towarów i usług oraz potencjalnych dostawców towarów i usług (dalej: Mieszkańcy i/lub Kontrahenci), iż:

 1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Mieszkańców i Kontrahentów

Administrator danych osobowych:

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP: 5941066525, REGON: 000293396

Cele przetwarzania danych osobowych:

·         udzielanie pobytu mieszkańców

·         zarządzanie dokumentacją mieszkańców

·         świadczenie pomocy terapeutycznej

·         świadczenie pomocy w uzyskaniu pracy lub edukacji

·         realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

·         obowiązek prawny

·         zgoda mieszkańca lub kontrahenta

·         wykonanie zawartej z kontrahentem umowy

·         nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych osobowych:

podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu; podmioty, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli Dom Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe na postawie zgody)

·         prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

·         ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wynika z prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych

·         inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

 

 1. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Mieszkańców i Kontrahentów

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Mieszkańca lub Kontrahenta będzie Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP: 5941066525, REGON: 000293396 (dalej: my).

Mieszkaniec lub Kontrahent może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Brzeziny 1, 73-220 Drawno
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: + 48 95 768 10 66.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Mieszkaniec lub Kontrahent może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem Mieszkaniec lub Kontrahent może się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bogurodzicy 1/15, 70-400 Szczecin,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 91 431 09 86

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Mieszkaniec lub Kontrahenta w następujących celach:

 • wykonanie wniosków lub zapytań skierowanych do Administratora danych,
 • udzielanie pomocy i wsparcia mieszkańcom,
 • realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem, a w szczególności wydawanie zarządzanie oraz archiwizacja dokumentów,
 • realizacji umowy wiążącej nas z Kontrahentem,
 • przesyłanie informacji o prowadzonej przez Dom Pomocy działalności, przesyłanie newsletterów oraz prowadzenie marketingu w zakresie prawnie dozwolonym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Mieszkańca lub Kontrahenta jest:

 • przepis prawa – w zakresie danych koniecznych do udzielenia pobytu mieszkańcowi, zarządzania dokumentami mieszkańca – w tym korespondencją, świadczenia pomocy w uzyskaniu pracy lub edukacji, przechowywania depozytów pieniężnych, świadczenia pomocy terapeutycznej,
 • wiążąca nas umowa – w zakresie danych koniecznych do jej wykonania,
 • zgoda Mieszkańca lub Kontrahenta na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie danych koniecznych do przesyłania informacji o prowadzonej przez nas działalności, realizacji działań Domu Pomocy do których wymagana jest zgoda, przesyłania newsletterów oraz prowadzenia marketingu w zakresie prawnie dozwolonym,
  1. okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe Mieszkańca lub Kontrahenta wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe Mieszkańca lub Kontrahenta:

 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. Starostwu Powiatowemu w Choszcznie, urzędom, sądom, organom ścigania.
 1. Prawa Mieszkańca lub Kontrahenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Mieszkańcowi i Kontrahentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Mieszkańca lub Kontrahenta przed jej wycofaniem; zgodę Mieszkaniec lub Kontrahent może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Mieszkańca lub Kontrahenta;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Mieszkaniec lub Kontrahent ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Mieszkańcowi i Kontrahentowi tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Mieszkaniec lub Kontrahent może skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w literze a) i b) powyżej).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA
PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

(kandydaci do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administrator danych osobowych:

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP: 5941066525, REGON: 000293396 (dalej: Dom Pomocy)

Cele przetwarzania danych osobowych:

·         ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Domu Pomocy Społecznej na określonym stanowisku

·         ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Domu Pomocy Społecznej na określonym stanowisku

·         wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

·         obowiązek prawny

·         umowa o pracę

·         Twoja zgoda

·         nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych osobowych:

podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

·         prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

·         ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

·         inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

 1. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kandydata będzie Dom Pomocy Społecznej                                w Brzezinach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP: 5941066525, REGON: 000293396 (dalej: my).

Kandydat może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Brzeziny 1, 73-220 Drawno
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: + 48 95 768 10 66.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Kandydat może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem Kandydat może się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bogurodzicy 1/15, 70-400 Szczecin,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 91 431 09 86.
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas,
 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie danych innych niż wskazane powyżej, a w szczególności innych danych przekazanych nam w CV, liście motywacyjnym lub innej korespondencji,
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych; mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić, czy posiadasz umiejętności i zdolności konieczne do zajmowania stanowiska, na które prowadzimy rekrutację.
 1. Rozmowy kwalifikacyjne i wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne oraz testy dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Rozmowy i testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

 1. okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub                      e-mailowy;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub Twojej zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Serdeczne podziękowania dla Pana Olka z oddziału I Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, za przekazanie w formie darowizny drzewek do upiększenia terenu Naszego Domu.

 

Dyrektor, Mieszańcy oraz Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

SPONSORZY FIRMY "ALFA" Z SOSNOWCA:

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Administrator danych osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Brzeziny 1 73 – 220 Drawno

Tel. 95 768 10 66; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.dpsbrzeziny.pl

Inspektor Danych Osobowych

Tel. 95 768 10 66

e – mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane  są w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określanych m.in. w ustawie:

 • rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o zdrowiu psychicznym,
 • ustawy o prawie zamówień publicznych,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6  - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

Planowany okres przechowywania danych

Termin przechowywania danych osobowych wynika z:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych)
 • archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń,

Kategorie przetwarzania danych

 • imię i nazwisko,
 • nr PESEL,
 • telefon komórkowy,
 • adres e-mail,
 • dane adresowe,
 • dane bankowe,
 • dane szczególne (w zakresie zdrowia).

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie naruszenia przepisów RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawania przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzenie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie UMOWY POWIERZENIA

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. które reguluje ochronę danych osobowych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 2. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. Przetwarzanie danych osobowych – zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Organ nadzorczy -  właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych od 25.05.2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Profilowanie – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na selekcji osób np. pod względem preferencji, zainteresowań, zachowań lub lokalizacji. 

 

Drukuj
 

 

Dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej Brzeziny

Brzeziny 1
73-220 Drawno

tel 95 768 10 66,

wew 25- księgowość, zaopatrzenie

wew 24 - gabinet medyczny

wew 27- pracownik socjalny


fax 95 768 11 99


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.