KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA
PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

(mieszkańcy i kontrahenci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy naszych mieszkańców, naszych dostawców towarów i usług oraz potencjalnych dostawców towarów i usług (dalej: Mieszkańcy i/lub Kontrahenci), iż:

 1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Mieszkańców i Kontrahentów

Administrator danych osobowych:

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP: 5941066525, REGON: 000293396

Cele przetwarzania danych osobowych:

·         udzielanie pobytu mieszkańców

·         zarządzanie dokumentacją mieszkańców

·         świadczenie pomocy terapeutycznej

·         świadczenie pomocy w uzyskaniu pracy lub edukacji

·         realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

·         obowiązek prawny

·         zgoda mieszkańca lub kontrahenta

·         wykonanie zawartej z kontrahentem umowy

·         nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych osobowych:

podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu; podmioty, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli Dom Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe na postawie zgody)

·         prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

·         ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wynika z prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych

·         inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

 

 1. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Mieszkańców i Kontrahentów

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Mieszkańca lub Kontrahenta będzie Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP: 5941066525, REGON: 000293396 (dalej: my).

Mieszkaniec lub Kontrahent może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Brzeziny 1, 73-220 Drawno
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: + 48 95 768 10 66.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Mieszkaniec lub Kontrahent może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem Mieszkaniec lub Kontrahent może się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bogurodzicy 1/15, 70-400 Szczecin,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 91 431 09 86

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Mieszkaniec lub Kontrahenta w następujących celach:

 • wykonanie wniosków lub zapytań skierowanych do Administratora danych,
 • udzielanie pomocy i wsparcia mieszkańcom,
 • realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem, a w szczególności wydawanie zarządzanie oraz archiwizacja dokumentów,
 • realizacji umowy wiążącej nas z Kontrahentem,
 • przesyłanie informacji o prowadzonej przez Dom Pomocy działalności, przesyłanie newsletterów oraz prowadzenie marketingu w zakresie prawnie dozwolonym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Mieszkańca lub Kontrahenta jest:

 • przepis prawa – w zakresie danych koniecznych do udzielenia pobytu mieszkańcowi, zarządzania dokumentami mieszkańca – w tym korespondencją, świadczenia pomocy w uzyskaniu pracy lub edukacji, przechowywania depozytów pieniężnych, świadczenia pomocy terapeutycznej,
 • wiążąca nas umowa – w zakresie danych koniecznych do jej wykonania,
 • zgoda Mieszkańca lub Kontrahenta na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie danych koniecznych do przesyłania informacji o prowadzonej przez nas działalności, realizacji działań Domu Pomocy do których wymagana jest zgoda, przesyłania newsletterów oraz prowadzenia marketingu w zakresie prawnie dozwolonym,
  1. okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe Mieszkańca lub Kontrahenta wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe Mieszkańca lub Kontrahenta:

 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. Starostwu Powiatowemu w Choszcznie, urzędom, sądom, organom ścigania.
 1. Prawa Mieszkańca lub Kontrahenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Mieszkańcowi i Kontrahentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Mieszkańca lub Kontrahenta przed jej wycofaniem; zgodę Mieszkaniec lub Kontrahent może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Mieszkańca lub Kontrahenta;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Mieszkaniec lub Kontrahent ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Mieszkańcowi i Kontrahentowi tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Mieszkaniec lub Kontrahent może skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w literze a) i b) powyżej).