W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach pod koniec marca 2012 r. zapoczątkowała w Naszej placówce swoje wizyty Pani Jolanta Szarek - Rój prowadząca zajęcia dogoterapii z Naszymi mieszkankami. Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem psów, wspomagającą inne rodzaje terapii. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami, jest adresowana zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i starszych a w szczególności osób niepełnosprawnych. Obecność psa na zajęciach daje motywację do podejmowania działań, wprowadza do terapii spontaniczność, radość i daje poczucie bezpieczeństwa. Zadaniem dogoterapii jest pomoc w przywróceniu ludziom zdrowia, uśmiechu i wiary we własne siły. Zajęcia w Naszym Domu odbywają się 2 razy w miesiącu, czas trwania zajęć to 3 x 45 minut. Dzięki kontaktom ze zwierzęciem Nasze mieszkanki przełamują lęki, relaksują się, budują więź emocjonalną z psami, uczą się zasad bezpiecznego postępowania z psami oraz poznają budowę jego ciała.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

W  Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach prowadzona jest terapia zajęciowa dla mieszkańców, która  stwarza szansę wyrażenia siebie w takiej formie twórczości  odpowiada  jego indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie mieszkańca w normalny nurt życia domu i społeczeństwa.

Głównym zadaniem terapii jest usamodzielnienie podopiecznego w zakresie życia codziennego ( ubieranie się, mycie), usprawnianie psychiczne, jak i fizyczne. Usprawnianie psychiczne ma na celu przywrócenie choremu mieszkańcowi zdolności nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z współmieszkańcami. Odpowiednio dobrana terapia działa uspakajająco, kieruje uwagę na wykonywaną pracę, pozwala zapomnieć o przykrych sprawach. Doskonali, także koordynację ruchową oraz poprawę motoryki małej.

Terapia zajęciowa - leczenie pracą pozwala na rozwój wyobraźni oraz swobodne  i spontaniczne wyrażenie podopiecznego. Praca i czynności wykonywane podczas terapii zajęciowej są kontynuacją ćwiczeń prowadzonych w sali rehabilitacyjnej. Wartość terapii zajęciowej dla procesu usprawniania z punktu widzenia kinezy terapeutycznego i fizjologicznego polegają na tym, że dany ruch lub ćwiczenie mieszkaniec wykonuje bezwiednie, przez dłuższy czas bez zmęczenia fizycznego i psychicznego.

Zajęcia w terapii zajęciowej poprawiają wartość podopiecznego jako jednostki społecznej, otwiera, także nowe możliwości życiowe, rozwija wyobraźnię i zainteresowania. Inspiruje ,także do wyrażania siebie w nowych technikach, odwraca uwagę o ciągłej myśli o chorobie, usuwa lęk i rozmyślanie nad przeszłością.

Czynnikiem decydującym o powodzeniu w pracy terapeuty jest umiejętność dostosowania pracy do potrzeb podopiecznego. Zespół terapeutyczny wskazuje cel pracy, a terapeuta na podstawie swojej wiedzy, umiejętności, znajomości mieszkańca dobiera odpowiednią pracę oraz prawidłowe jej  wykonanie. Od inwencji terapeuty będzie zależało czy wykonywana praca sprawi radość podopiecznemu czy nie  znużyła go lub zmęczyła. Mile widziane jest, także z punktu widzenia terapeuty inwencja mieszkańca, gdy ma on skonkretyzowane zdanie, co do zajęć (wie, co chce robić).

Terapeuta sam reguluje tempo pracy, aby nie przemęczyć i znudzić podopiecznego. W trakcie prowadzenia zajęć zbiera się dokładny wywiad na temat zainteresowań mieszkańca, aby następne zajęcia sprawiły mu jeszcze większą radość i chętniej korzystał z prowadzonej  terapii.
W Domu Pomocy Społecznej stosujemy metody pracy grupowej - określone grupy wykonują tę samą pracę lub  o zbliżonym charakterze (np. ergoterapia).Grupy są tworzone celowo lub samorzutnie, oraz metody pracy  indywidualnej  - mieszkaniec wykonuje zadania specjalnie dla niego przeznaczone oraz przygotowane i  tak dobrane  aby koordynowały jego zaburzone sfery w sposób indywidualny. W tym przypadku współpracujemy z jedną osobą. Terapia zajęciowa  uczy współżycia w grupie, w sposób pożyteczny wypełnia czas wolny, rozwija zainteresowania, doskonali umiejętności manualne i wyobraźnię.

W naszym Domu terapia zajęciowa jest szeroko rozwinięta, występuje różnorodność technik pod względem charakteru. Terapia prowadzona jest w osobnym budynku jednostki, w którym mieszczą się następujące pracownie:

 • pracownia plastyczna
 • pracownia kulinarna
 • pracownia  komputerowa
 • pracownia techniczna

 

Pracownia plastyczna - zajęcia plastyczne to szeroka dziedzina zajmująca się malowaniem na płótnie, papierze i wszelkiego innego rodzaju zajęcia, które w doskonały sposób pozwalają na wyrażenie samego siebie. Doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych. 

Pracownia kulinarna - Celem tych zajęć jest nauczenie naszych mieszkańców różnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jak: samodzielne przygotowanie posiłków( pieczenie , gotowanie), zmywanie naczyń oraz umiejętność zastosowania urządzeń kuchennych podczas pracy w kuchni.

Pracownia komputerowa - prowadzona terapia w tej pracowni  ma na celu usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia, procesu analizy i syntezy. Pozwala na kształtowanie procesu spostrzegania oraz stymuluje do samodzielnego działania. Nauka ta przebiega drogą prób i błędów, rozwijając jednocześnie proces wnioskowania i percepcję: słuch, wzrok.

Pracownia Techniczna - celem zajęć w tej pracowni jest doskonalenie pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnych, kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych. Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Celem tych zajęć jest wykorzystanie doznań dotykowych, rozwijanie ciekawości poznawczej i mobilizowanie do działań. Podopieczni  usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową ucząc się i wyrabiając poczucie estetyki.


W Naszym Domu stosuje się różne formy terapii takie jak:

Rodzaj terapii zajęciowej: ergoterapia

METODA

TECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

  DZIEWIARSTWO

 • Szydełkowanie
 • Robienie na drutach

  HAFCIARSTWO

 

 • Haft richelieu
 • Gobelinowy
 • Krzyżykowy
 • Hafty regionalne: kaszubski, kociewski itp.

  TKACTWO

 • Tkanie na krośnie, na ramkach
 • Wyplatanie makram, breloczków itp.

  KRAWIECTWO

 • Szycie rzeczy użytkowych
 • Zabawkarstwo
 • Reperowanie odzieży

  PIROGRAFIA

 • Prace w drewnie np. wypalanie obrazów, wzorów

  OGRODNICTWO

 • Prace ogrodnicze i porządkowe np. sadzenie, kopanie, sianie

 ODLEWY GIPSOWE

 • Wyrabianie odlewów gipsowych
 • Malowanie, ozdabianie

Rodzaj terapii zajęciowej: socjoterapia

METODA

TECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1. LUDOTERAPIA /

    ZABAWOTERAPIA

 • Zabawy manipulacyjne
 • Zabawy tematyczne
 • Zabawy konstrukcyjne
 • Zabawy i gry dydaktyczne

2. TERAPIA RUCHEM

 • Ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, poranne itp.
 • Gry i zabawy ruchowe (połączone mogą być również z elementami rytmiki i tańca)
 • Nauka czynności życia codziennego:
  • trening samoobsługi, np. mycie się, czesanie, ubieranie, przemieszczanie, itp.
  • trening kulinarny, np. estetyczne przygotowanie i   spożywanie posiłków, robienie zakupów; nauka   operowania pieniędzmi, doboru artykułów spożyw., kulturalnego zachowania się przy stole

3. TRENING 

    UMIEJĘTNOŚCI

    SPOŁECZNYCH

 

 • Treningi: nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywania konfliktów

4. REKREACJA

 • Silwoterapia (oddziaływanie pięknem przyrody – terapia przez spacery po lesie)
 • Zabawy i gry zespołowe
 • Zwiedzanie – obserwowanie czynności wykonywanych przez inne osoby, np. występów artystycznych, zawodów sportowych bądź rezultatów ich pracy, np. oglądanie wystaw

Rodzaj terapii zajęciowej: arteterapia

 

METODA

TECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1. RYSUNEK

 • Rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołówkiem, kredą, węglem

2. MALARSTWO

 

 • Malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, olejnymi, do szkła, farbami window collors, tuszem kreślarskim

3. GRAFIKA

 • Gipsoryt
 • Linoryt
 • Drzeworyt
 • Monotypia
 • Druk strukturalny

4. RZEŹBA

 • Masy plastyczne – masa solna, glina, modelina, plastelina, masa papierowa, wosk itp.
 • Rzeźbienie w drewnie i innych twardych materiałach
 • Papiero-plastyka – origami – motywy postaci, przedmiotów, kwiatów; tworzenie laurek

5. SZTUKI UŻYTKOWE

 

 

 • Witraż – na okna, drzwi, butelki itp.
 • Fotografia
 • Plakat, projekty okładek, opakowania, ulotki reklamowe
 • Collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi

6. ZDOBNICTWO I DEKORATORSTWO

 • Ikebana - układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. kory drzewa, szyszek, mchu, muszli, drewna, piór itp., kompozycje w wazonie, w ramach obrazów, koszykach
 • Dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości
 • Zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek

7. MUZYKOTERAPIA

 • Muzykoterapia bierna – muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny Schultza
 • Muzykoterapia czynna – muzykowanie pacjentów  nauka śpiewania nowych piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, popularnych ludowych czy biesiadnych

8. BIBLIOTERAPIA

 • Czytanie głośne fragmentów lub całości książki / tekstu przez pacjentów i rozmowa po przeczytaniu,
 • Słuchanie tekstów biblioterapeutycznych (aktywizujących bądź relaksacyjnych)
 • Poradnictwo biblioteczne – propozycje do samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu

 

9. FILMOTERAPIA

 

 • Projekcja filmów i dyskusja po niej
 • Nagrywanie filmów

10. TEATROTERAPIA

 • Psychodrama
 • Drama
 • Pantomima (scenki pantomimiczne)
 • Oglądanie spektakli

11. CHOREOTERAPIA

 • Taniec
 • Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
 • Improwizacje ruchowe przy muzyce