Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                   O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro   DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH na DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ

 

 

Pliki do pobrania: