Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH

W   TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 30 000 euro   DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

na ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

 

Zamawiający

 

 

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Gmina Drawno

Telefon   95 768 10 66

Fax         95­ 768 11 99

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

       Małgorzata Grenda – Łojko – Pomoc administracyjno – biurowa  

       Urszula Bembnista       - Główny Księgowy

3/ Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Brzeziny 73-220 Drawno w godzinach 700 – 1500 (sekretariat)

lub na stronie http://dps.brzeziny.ibip.pl

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi polegającej na praniu dezynfekcji, maglowaniu, prasowaniu pościeli, koców, narzut jeden raz w tygodniu, miesięcznie szacuje się ok. 725 kg prania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ
  2. Odbiór asortymentu odbywać się będzie transportem Wykonawcy w ilości wynikających  z bieżącego zużycia Zamawiającego w godzinach 700 - 1500 zgodnie z każdorazowym zgłoszeniem Zamawiającego w wyznaczonym miejscu na terenie DPS.
  3. Asortymenty oddane do prania powinny wrócić do DPS „czyste” w następnym terminie  w ilości zgodnej z ilością bielizny oddanej.
  4. Asortymenty DPS „czyste”, powinny być dostarczone w sposób gwarantujący nie zabrudzenie jej w czasie transportu i rozładunku (np. w workach foliowych, pojemnikach itp. – posiadających atest PZH) oraz powinny być dokładnie wysuszone.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania certyfikatów na stosowane przez Wykonawcę środki piorące i dezynfekujące, stosowane przez Wykonawcę do wykonania usług pralniczych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, które powinien okazać na żądanie Zamawiającego.

2/ Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

6/ Termin wykonania zamówienia:

   Termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Pytania i odpowiedzi: