Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów chemicznych
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego i etyliny
  3. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę oleju napędowego i etyliny
  4. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę artykułów chemicznych
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy oleju opałowego
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę leków i materiałów opatrunkowych
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę jaj
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieluchomajtek na 100% i na wnioski