Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2021 roku. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 467.

koszt

 

Pobierz

życzenia DPS

ue1

 

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o powierzenie grantu
pn.,, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w wysokości 9 602,51 zł.

 

Opracowała :
Aneta Mazurczak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 

 

 

W tak trudnym i ciężkim czasie w jakim wszyscy się znaleźliśmy, nie mogliśmy także zapomnieć o Naszych byłych podopiecznych, które spoczywają na Cmentarzu Komunalnym w Brzezinach. W ramach zajęć terapeutycznych, zostały wykonane stroiki, które zostały umieszczone na grobach zmarłych mieszkanek Domu. Tym samym pokazaliśmy po raz kolejny, że nawet po śmierci pamiętamy i pamiętać będziemy o wszystkich zmarłych mieszkankach Domu.

WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3